Na 3.sednici UO SDMMPS usvojen je Kalendar takmičenja za 2021.godinu.Zakazana je i Skupština SDMMPS za 30.april 2021.godine koja će se održati elektronskim putem sa 

DNEVNIM REDOM

1.Popuna upražnjenog mesta člana UO SDMMPS
 
Predlog UO SDMMPS je da to bude Grković Veselin iz TSU Trijumf Beograd.
Predlloženi je Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, smer kondicija koji ima višegodišnje 
iskustvo u plivanju na otvorenim vodama kao takmičar i trener , sa Licencom PSS -plivački trener specijalista.

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2021-05-11 15:41:23