U toku je analiza dosadašnjeg rada SPOVS.Za početak se može videti sledeće:

1.Do sada smo organizovali , učestovali u organizaciji ili smo bili suorganizatori 350.trka u periodu od 2007.-20.10.2022.godine,

2.Maksimalan broj moguće predjene distance je 1.467.325.m za ovaj period,

3.Ukupno je na trkama učestovalo 15.922.takmičara, od toga 10.611.muškog a 5.311.ženskog pola,

Očigledan je trend povećanja broja zainteresovanih takmičara.Bitno je istaći da i pored odredjenih poznatih obstrukcija smo izgradili sopstveni sistem prijava i ažuriranja baze podataka sa ažuriranim licenciranim takmičarima u Srbiji sa interesom za "Plivanje na otvorenim vodama". Na osnovu uradjene sveobuhvatne analize, preduzet ćemo odgovarajuće mere za razvoj ovog akvatik sporta.Radit ćemo i analizu rada i rezultata naših vrhunskih takmičara koji su ponikli u ovom Savezu.

Članovi

 

Klubovi

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-02-21 09:21:17