Vesti 2022 - Novo !

Ranije smo već objavili okvirna medjunarodna takmičenja u plivanju na otvorenim vodama koja se održavaju u našem bližem okruženju.

Na sajtu Plivačkog Saveza Srbije je izašao Plan i program rada reprezentacije za 2022.godinu i Razvojni kampovi za 2022.godinu

Prvi Razvojni kamp za otvorene vode se održava od 04.-09.jula 2022.godine,

Odredjeni su kriterijumi za odabir plivača , medju kojima su i učešća na bazenskim SRB POOL OWS CUP takmičenjima koja se održavaju u periodu februar,mart,april i maj.

Sledeći kamp je predvidjen da se održi u periodu 12.-17.decembar 2022.godine

U Beogradu će se održati COMEN CUP za otvorene vode 17. i 18.septembra 2022.godine.

Za ova takmičenja potreban je daleko veći trenažni period , te se preporučuje svim zainteresovanim da se počnu adekvatno pripremati ,kao da iskoriste i naša takmičenja SRB POOL OWS CUP za mesečne provere forme, a posle kvalifikacione trke u Bačkoj Topoli 02.jula 2022.godine ostale trke iz SRB OPEN WATER CUPa .

U Beogradu će se održati 10.jula 2022.godine i LEN OWS CUP.LEN biro je odobrio to takmičenje.Čeka se odluka Ministarstva OS.Pliva se 10.km i ovo takmičenje je jedno od uslovnih za Evropsko prvenstvo na otvorenim vodama u Rimu ,Ostija 17.-21.avgusta 2022.godine

Inače u cilju učešća naših sudija na ovim takmičenjima kancelarija PSS je u dogovoru sa FINA, radi edukacije obezbedila održavanje online seminara za 15.sudija, dana 18.,19. i 20.marta. 

 

P R O P O Z I C I J E

1.Naziv :SRB POOL OWS CUP- 2.kolo

2.Organizator i priredjivač:Savez Plivanja na Otvorenim Vodama  i  Masters Srbije,

3.Sistem takmičenja:SRB POOL OWS CUP 2022.

4.Datum održavanja:(Nedelja)20.mart 2022.god.

5.Satnica:Upis takmičara 8,45 h do 9,35 h,Otvaranje takmičenja u 9,40 h.,Sastanak delegata  klubova i brifing vrhovnog sudije u 9,50 h,Poziv na start u 9,55 h.,Start  prve grupe po objavljenom redosledu na sajtu Saveza,  www.openwaterswim-serbia.org.rs  u  10 h., 

6.Prijave:do 17.marta 2022.god do 20 h,

 

 LINKOVI

1.600 m

http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=200

3.000 m

http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=201

5.000 m

http://www.openwaterswim-serbia.org.rs/prijave/index.php?ajdi_utrke=202

 

7.Odjave:do 18.marta 2022.god do 20 h,  

8.Mesto održavanja:bazen Dudova šuma,Grabovačka bb.,Subotica

 9.Bazen:50.m,dimenzja 22,5.m x 50.m,Dužine plivanja u obilježenoj stazi ; 1600.m,3000.m i 5000m.Temperatura vode 26⁰ ,vazduha 30⁰,

10.Staza:obeležena bovama i finišerskom kapijom u dužini od 200.m,

11.Tok trke; start je jedinstven po odredjenim grupama u startnim listama.Maksimalan broj učesnika u jednoj grupi  je 25.takmičara.U svakoj grupi trebaju biti uključeni svi takmičari prijavljeni u odredjenoj starosnoj kategoriji u istoj distanci(nemogu takmičari iz iste starosne kategorije biti podeljeni u više grupa).Pliva se 8.krugova za 1.600.m, 15.krugova za 3.000.m I 25.krugova za 5.000.m.Trka je po pravilima OWS , start-cilj, bez dodirivanja ivica bazene Zabranjeni su namerni kontakti .

12.Merenje vremena:ART system ,Poluautomatski sa prolazima svakog kruga.

13.Kategorije:

1

m,z - do 9 godina

 

 

2013

2

m,z - 10 - 11 godina

 

2012

2011

3

m,z - 12 - 13 godina

 

2010

2009

4

m,z - 14 - 15 godina

 

2008

2007

5

m,z - 16 - 17 godina

 

2006

2005

6

m,z - 18 - 19 godine

 

2004

2003

7

m,z - 20 - 24 godina

 

2002

1998

8

m,z - 25 - 29 godina

 

1997

1993

9

m,z - 30 - 34 godine

 

1992

1988

10

m,z - 35 - 39 godina

 

1987

1983

11

m,z - 40 -44 godine

 

1982

1978

12

m,z - 45 -49 godina

 

1977

1973

13

m,z - 50 - 54 godine

 

1972

1968

14

m,z - 55-59 godine

 

1967

1963

15

m,z - 60 -64 godine

 

1962

1958

16

m,z - 65 -69 godina

 

1957

1953

17

m,z - 70 -74 godine

 

1952

1948

18

m,z - 75-79 godine

 

1947

1943

19

M,Z-80-+

 

1942

 

                                                                                                                 

14.Pravo nastupa:Takmičenje je otvorenog  tipa s tim da će se bodovati za ukupan plasman

samo registrovani takmičari.Svaki takmičar potpisuje Izjavu o odricanju odgovornosti .Za maloletne takmičare izjavu potpisuje roditelj ili vodja puta kluba.Za sve takmičare registrovane u PSS potrebno je da klubovi dostave pismenu izjavu u uradjenom lekarskom  p regledu.

OBAVEZNO JE NOŠENJE PLIVAČKIH KAPA

15.Bodovanje: Boduje se apsolutni poredak po tablici u Pravilniku o SRB OPEN WATER CUP-u

                        Trka 1.600.m maximalno 150.bodova

                        Trka  3.000.m maximalno 200.bodova

                        Trka  5.000.m maximalno 250.bodova

                        Svaka trka se ekipno boduje, 5.m+5.ž najbolje plasiranih. 

 

16.Kotzacija: 1000,00 dinara.Plaćanje se vrši na tekući račun Saveza 325-9500700192053-22 Svaki takmičar dobija,1.Vodu Aqua bella 0,75 l,2.Energetski napitak Guarana 0,25 l, 3.Voće –banana.   

17.Nagrade; Medalje po kategorijama,apsolutni pobednik/ca kola  dobijaju pehar.

18.Kontakt:marathon.savezsrb@gmail.com ,telefon +381 63 506 187 Mihajlo Kojić

Organizator zadžava pravo izmene propozicija.

 

 

**TAKMIČENJE SE ODRŽAVA PREMA PRAVILNIKU ZA ODRŽAVANJE PLIVAČKIH MANIFESTACIJA IZ PREPORUKA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19** Na osnovu člana 47. Stav 1 Statuta Plivačkog saveza Srbije.

**TAKMIČENJE SE ODRŽAVA PREMA ZDRAVSTVENOM PROTOKOLU PLIVAČKOG SAVEZA SRBIJE NA TAKMIČENJIMA I MANIFESTACIJAMA U KALENDARU PLIVAČKOG SAVEZA SRBIJE.**

„Takmičenje se održava prema odredbama Zakona o sportu,Takmičarskim pravilniku PSS I ostalim normativnim aktima PSS.Na sva pitanja koja nisu regulisana izvodom iz propozicija ovog takmičenja ,Takmičarskim pravilnikom I Pravilnikom o organizaciji takmičenja i učešća na takmičenju,primenjuju se Medjunarodna pravila plivanja i ostala pravila FINA.“

 

 

    Savez POVMS

Obaveštavamo zainteresovane da će sutrašnje takmičenje imati četiri nezavisna starta i to u 10,00 h, 10,35 h , 11,10 h i 12,15.Da se nebi stvarala gužva i ispoštovale sve bezbednosne mere molimo da  prijavljeni takmičari  dodju najkasnije 1.sat pre početka njihovih trka.

SATNICA 

1.Prijave od 9-9,40(obavezna 1. i 2.grupa)

2.Svečano otvaranje takmičenja 9,45 

2.10,00 h -Start 1.grupe na 1,6 k i 3.k

3.Start 2.grupe žene na 1,6 km u 10,35:

4.Start 3.grupe -3.km u 11,10 h:

5.Start 4.grupe-5.km u 12,15 h:

 

6.Svaki takmičar prilkom prijave dobija 1.Vodu 0,75 Aqua bela 2.Energetski napitak Guarana 0,25 i 3.Voće-banana

7.Proglašenje će se vršiti po redosledu završetka trka i obrade podataka.

 

 

 

 

Obaveštavamo sve naše članove,sportiste i ostale zainteresovane da je na Skupštini od 30.01.2022.godine i formalno-pravno ozvaničen naziv na engleskom jeziku "Serbian Open Water and Masters Swimming Federation" koji je u našoj stalnoj upotrebi već deset godina.

Pravni uslov registracije je bio i izmena i prevod na srpski jezik, koj znači Savez Plivanja na Otvorenim Vodama i Masters Srbije.

U našem usvojenom Statutu od 15.09.2018.godine bio je različit naziv na srpskom i engleskom jeziku.U tom trenutku nismo imali potrebe da to menjamo jer recimo i Savezi iz drugih država su koristile različite nazive na svom i engleskom jeziku.

Medjutim formiranjem, iz nekog ličnog razloga "SRPSKOG SAVEZA PLIVANJA NA OTVORENIMA VODAMA" bili smo primorani da to uskladimo sa našim važećim propisima kako u nazivu tako i u disciplinama iz grane sporta plivanje , koje su objavljene u SL.Glasniku Srbije br.44/2018.

Naš Savez ima tradiciju 16.-tak godina, i svi koji su imalo realni, svesni su njegovog ogromnog doprinosa u razvoju plivanja na otvorenim vodama u Srbiji ,i uopšte u regionu.

Iz godine u godinu smo stalno išli napred i penjali stepenicu po stepenicu u svim segmentima , i služili nekima kao primer u regionu.

Mi nastavljamo da normalno radimo jer iza ovoga Saveza stoji zvanična formalno-pravna odluka Upravnog odbora Plivačkog Saveza Srbije,a ne neka pojedinačna nezvanična obećanja.

Sva ona takmičenja koja mi organizujemo već godinama ćemo i dalje organizovati i statutarno, i pravno smo jedini nosioci i organizatori SRB OPEN WATER CUP-a , odnosno Kupa Srbije u plivanju na otvorenim vodama ,kao i SRB POOL OWS CUP-a na celoj teritoriji Republike Srbije.Uglavnom sva ta takmičenja su sada i u Kalendaru manifestacija Plivačkog Saveza Srbije verzija od 27.01.2022.godine.

U samom Savezu je oko 10.klubova koji se isključivo bave plivanjem na otvorenim vodama a nastojaćemo da se omasovi broj tih klubova u budućnosti.

Novoformiranom Savezu želimo puno uspeha u daljem radu.Ne vidimo nikakav logičan smisao ovoga ,već čisto pravnu mogućnost formiranja granskog saveza od strane tri fizička ili pravna lica.

Po ovome se sutra može od strane tri učesnika(fizička ili pravna) formirati i SRPSKI PLIVAČKI SAVEZ  sa istim engleskim nazivom SERBIAN SWIMMING FEDERATION .

Ali postavlja se veoma logično pitanje svrsishodnosti toga, bez obzira na pravnu mogućnost.    

   

 Ove godine će biti dosta medjunarodnih takmičenja na otvorenim vodama, koja će se održati, odnosno mogu biti održana u našem bliskom okruženju.

1.FINA -Svetsko prvenstvo u vodenim sportovima u Madjarskoj od 18.06.2022.-03.07.2022.

2.LEN-Evropsko juniorsko prvenstvo na otvorenim vodama.Hrvatski Savez Daljinskog plivanja je konkurisao za dobijanje organizacije ovog takmičenja u terminu od 25.-28.juna 2022.godine i obzirom na nedavne izbore novog LEN rukovodstva i izborom dr. Josipa Varvodića za podpredsednika LEN-a postoji velika verovatnoća da će i dobiti organizaciju ovog takmičenja.

3.LEN-Evropski kup na otvorenim vodama-Beograd 12.07.2022.god.PSS je dobio organizaciju ovog takmičenja.U toku je usglašavanje mogućnosti finansiranja sa Ministarstvom omladine i sporta. 

4.LEN-Evropsko prvenstvo na otvorenim vodama, Rim italija 17.-21.avgusta 2022.god.

5.COMEN CUP na otvorenim vodama-PSS je takođe konkurisao za dobijanje ovog takmičenja u terminu 17.-18.septembar 2022.godine

Do početka tih prvih takmičenja ostalo je četiri meseca ,te je pravi momenat da svi oni koji žele da konkurišu za učešće u njima , počnu intezivnije da se spremaju.Uskoro će biti i objavljeni uslovi odnosno norme.

Zato će svi zainteresovani takmičari i njihovi trenerii imati mogućnost, da zvanično i prate svoj rad i napredak kroz predstojeća takmičenja SRB POOL OWS CUP koja organizujemo u Subtici na bazenu Dudova šuma

20.februara 2022.god-1.kolo

20.mart 2022.god-2.kolo

17.april 2022.god-3.kolo

22.maj 2022.god-4.kolo

Kao što je objavljeno plivaće se distance 1.600.m,3.000.m,5.000.m i u toku su prijave za prvo kolo, a zbog budućih provera uvešće se i limitirane distance na 7.500.m i 10.000.m

Za prvo kolo koje se održava 20.02.2022.godine obezbedjeno je za svakog takmičara 1.Voda 0,7 l ,2.Energetski napitak Guarana 0,25 i 3.Voće.

   

Poštovani,

Obaveštavamo vas da i ove godine se nemenja iznos naknade za licenciranje.Odredjeni broj takmičara je izvršio licenciranje za 2022.godinu.

za takmičare koji su bili  licencirani do 31.12.2021.godine iznos naknade je 1.800,00 dinara,a

naknada za nove licence je 2.000,00 dinara.

Uplata se vrši na tekući račun Saveza broj 160-930347-16 

-Pored uplate potrebno je popuniti obrazac  

-Slika u JPG formatu sa svetlom podlogom.

Sve to poslati elektronski na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Svi oni koji žele učestovati na prvom takmičenju SRB POOL OVS CUP-u ,da bi bili bodovani potrebno je do tada da izvrše Licenciranje ili obnovu.

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2022-08-18 23:51:02