Zbog velikog broja zahteva zbog tradicionalne pričesti tog dana(Kanjiža, Senta, Čoka...) obaveštavamo vas da se takmiučenje i program pomera za jedan sat.Odnosno prijave počinju u 7,30 i traju do 8,30.Redosled trka će se odrediti zavisno od broja prijavljenih takmičara.Start prve trke je u 9,00 h.Očekujemo da bi se takmičenje moglo završiti do 11:40 h.

Napomena:

1.Čip narukvice su korigovane za decu.Prilagodjene su da se nose na ručnom zglobu.

2.Svi učesnici obavezni su da narukvice nose na desnoj ruci .

3.Kod prolaska kroz ciljnu kapiju (krugovi)zabranjeno je plivanje prsno jer ni jedan čitač ne može da čita čipove ispod vode.

4.Svi plivači na 1.500 m su obavezni da kod prolaska svih 10.krugova samo dodirnu finiš kapiju desnom rukom(radi sigurnog očitavanja čipova).

5.Svim učesnicima će biti stavljena narukvica na ruku, da bi se izbegle mogućnost neočitavanja, i nesmeju se posle dirati do završetka trke.

  

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2023-09-27 04:26:02