Snežana Žugić(u sredini) sa Božidarom Maljkovićem Predsednikom OK Srbije

Na Skupštini PSS održanoj 31.01.2024.god u Beogradu za novog predsednika izabrana je Snežana Žugić.Mi kao Savez izražavamo veliko zadovoljstvo tim izborom obzirom na dobijeni njen CV i Program rada u kojem ima dosta stvari koji ukazuju da će biti nadogradjeno dosta elemenata po uzoru na model koji ima World Aquatics.Time će se sigurno i primeniti član 3. njihovog novog Statuta.

Iz navedenih razloga mi smo je medju prvima i predložili za kandidata za predsednika.Mislimo da se uvodi nova energija i da će benifit imati svi akvatiks sportovi.  

Članovi

 

Klubovi

     

 

     

     

     

          

   

 

       

 

     

            

 

   

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-06-16 03:48:23