Na osnovu člana 35. Statuta , sazivam redovnu skupštinu SPOVS. Skupština će se održati u
skladu sa članom 37. stav 1. elektronski-hibridno putem ZOOM aplikacije u petak 10.05.2024. godine sa početkom u 16 h.

.


D N E V N I   R E D:

 


1.Usvajanje Zapisnika sa Skupštine 28.02.2023.god


2.Izveštaj o radu za 2023.god .


3.Popuna upražnjenih mesta u UO SPOVS i drugim organima.

 

4.Konstatovanje predstanka članstva i prijema članova.

 

5.Plan i program rada za 2024.godinu

 

6.Razno

 

Dana 02.05.2024.

 

PREDSEDNIK SPOVS

Mihajlo Kojić

Članovi

 

Klubovi

   

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

     

 

    

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

            

    

 

   

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-07-14 13:19:10