Vesti 2024 - Novo!

Iz navedenog pregleda se vidi od 2007-2023 god. konstantan porast broja takmičara i broja takmičenja.Porast je evidentan u 2022 i 2023 god. kada smo ponovo aktivirali zimsku ligu i imamo takmičenja tokom čitave godine.

Jedinstveno je i to da je svih proteklih 17 godina učestovao i bio redovno licenciran pod brojem 76 , čovek iz Madjarske iz Senteša, Melkhu Deže rodjen 1938.godine.

Od domaćih takmičara 17 godina učešća, istoriju kupa su ispisali:

1.Tamaš Farkaš,

2.Kordovan Zoltan,

3.Dragan Popović,

4.Mihalj Kučerka,

5.Endre Hajdu,

6.Aniko Jablan,

7.Mirna Vidaković,

8.Juhas Arpad,

9.Adam Ištvan,

10.Jakšić Milorad,

11.Jasmin Gračanin,

12.Irfan Gračanin,

13.Igor Omaljev,

14.Slavica Neta,

15.Marta Šeregi,

16.Enis Beharović

 

 

 

 

 

 

 

Snežana Žugić(u sredini) sa Božidarom Maljkovićem Predsednikom OK Srbije

Na Skupštini PSS održanoj 31.01.2024.god u Beogradu za novog predsednika izabrana je Snežana Žugić.Mi kao Savez izražavamo veliko zadovoljstvo tim izborom obzirom na dobijeni njen CV i Program rada u kojem ima dosta stvari koji ukazuju da će biti nadogradjeno dosta elemenata po uzoru na model koji ima World Aquatics.Time će se sigurno i primeniti član 3. njihovog novog Statuta.

Iz navedenih razloga mi smo je medju prvima i predložili za kandidata za predsednika.Mislimo da se uvodi nova energija i da će benifit imati svi akvatiks sportovi.  

Članovi

 

Klubovi

   

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

     

 

    

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

            

    

 

   

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-07-14 14:18:52