U tabeli se prikazuju detalji takmičenja počevši od kalendara pa do propozicija i rezultata.Sve izmene će biti ovde ažurirane.

Datum    Mesto  Dužina   Propozicije Rezultati
A P R I L
14.april Subotica 5.км

 Prvenstvo Srbije na 5.km u bazenu -50.m

Propozicije

lista prijavljenih

M A J
23. jun Zrenjanin

200.м

1,5 км

3.км

Propozicije

ONLINE PRIJAVA 200.M

ONLINE PRIJAVA 1,5.KM

ONLINE PRIJAVA 3.KM

Lista prijavljenih 200.m

Lista prijavljenih 1,5 km

Lista prijavljenih 3.km

 

Rezultati 3.km

24. jun Panonija

200.м

3 км

Propozicije 

Rezultat 3.km

Ј У Л
30.jun - 01.jul  Bačka Topola 3,  5 7,5  и 10 км

ONLINE 3.KM

ONLINE 5.KM

ONLINE 7,5.KM

ONLINE 10.KM

3.km

 

08.jul Аpatin 3.КМ   

14.jul Velebit 3 км  

 

3.km

15.jul Bileća 5.km  

5.km

21.jul

Brčko

10 км

2 km

 

10.km

 

28. jul  Mol 4 км

prijava za 300.m

prijava za 4.km   

4.000 m

 А В Г У С Т
 04.  Avgust Bečej  3 км  
 05.  Avgust

1.250 m

2.500 m

5.000 m

10.000m

 

 

10,000

 11.Avgust

Kanjiža

3 км 7,5 км

 

3.000

 

7.500

12.Avgust

2,5 km

5.km 

 

Propozicije

PRIJAVA 2.5km

PRIJAVA 5.km 

1.500

Apsolutni poredak 
Apsolutno M 
Apsolutno Ž 
Kategorije M 
Kategorije Ž

2.500

18. АВГУСТ Сремска Митровица 2 км  

2.000

 

19. АВГУСТ  Нови  Пазар 5 км  

5.000

20.avgust Ovčar banja

500.m

2.500 m

prijava za 500.m

prijava za 2,5 km

2.500 m

25.  avgust Čortanovci 3 км   
26.  avgust Novi Bečej

100.м 200.м

2,5 км

10 km

 

2,5 km

10 km

15.septembar  Veliko Gradište -Srebrno Jezero 3 km   
  SRB OPEN WATER CUP KONAČNO ZBIRNO

 
 
VIDEO SUMIRANA 2018.

Članovi

 

Klubovi

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-04-17 00:10:48