ID je:190 Pregled prijavljenih igraća
Prvi Plivački maraton Sjeničko jezero-Uvac 3.km Sjenica 21.08.2021.god

KATEGORIJE - ŽENE

RB STARTNI BR. IME PREZIME POL GODINA KATEGORIJA KLUB REZULTAT BODOVI
1 44 Cenge Saraz F 2010 10-11 Sportsko udruženje,, SARK ' DN:F
1 36 Julia Tomin F 2009 12-13 Sportsko udruženje,, SARK ' 00:45:54:56
2 212 Anja Filipovic F 2008 12-13 Delfin 2007 00:50:18:67
3 8 Jovana Nedeljkov F 2009 12-13 PK Kanjiža 00:55:08:67
4 210 Esma Lakota F 2009 12-13 Delfin 2007 00:58:23:67
1 16 Reka Varga F 2007 14-15 Swim star 00:32:01:99
2 99 Tamara Stanic F 2007 14-15 PK VOJVODINA 00:36:33:35
3 207 Sara Drazanin F 2007 14-15 Delfin 2007 00:43:44:77
4 29 Reka Magoši F 2007 14-15 PK Kanjiža 00:49:36:52
5 13 Luca Dluhi F 2007 14-15 Sportsko udruženje,, SARK ' 00:51:46:35
1 68 Timea Erdeg F 2005 16-17 Swim Star 00:37:35:25
2 101 Sara Petrovic F 2005 16-17 BPK 00:38:17:95
3 11 Bojana Fermanovic F 2005 16-17 Spartak Prozivka 00:39:32:20
4 209 Sumeja Lakota F 2004 16-17 Delfin 2007 00:48:16:85
5 97 Ana Kovac F 2005 16-17 Sportsko udruženje,, SARK ' 00:57:32:67
1 20 Marija Stanic F 2003 18-19 PK VOJVODINA 00:32:01:56
1 105 Čila Bognar F 1998 20-24 PK Kanjiža 00:51:33:35
1 213 Sonja Miljevic F 1986 35-39 Becej 00:48:56:85
1 201 Snježana Sarajkić F 1977 40-44 00:42:37:74
2 219 Mirjana Obradovic F 1978 40-44 Beograd 00:56:43:81
1 1 Aleksandra Durkovic F 1973 45-49 Mornar 01:21:16:49