Predsednik Saveza  Kojić Mihajlo  telefon:+38163506187
Generalni sekretar Saveza  Agbaba Djordje  telefon:+381613040200

Upravni odbor:

 Predsednik UO  Kojić Mihajlo  telefon:+38163506187
 Član UO  Djerdj Anita  telefon:+381
 Član UO   Duduković Nedeljko  telefon:+381
 Član UO   Vasić Saša  telefon:+381
 Član UO   Grković Veselin   telefon:+381

Stručni savet:

 Predsednik  Ječanski Jovan  telefon:+381
 Član  Agbaba Djordje  telefon:+381
 Član  Kormoš Rudolf  telefon:+381

Nadzorni odbor:

 Predsednik  Farkaš Edita  telefon:+381
 Član  Jablan Aniko  telefon:+381
 Član   Dr.Varga Livia  telefon:+381

Disciplinska komisija:

 Predsednik  Stefanović Srdjan  telefon:+381
 Član  Nikolić Dušan  telefon:+381
 Član   Bogišić Bojan  telefon:+381

Klubovi

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

   

   

 

 

SAVEZ ZA DALJINSKO-MARATONSKO I MASTERS PLIVANJE SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2022-05-28 09:45:27