Predsednik Saveza  Kojić Mihajlo  telefon:+38163506187
Podpredsednik Saveza  Farkaš Edit  telefon:+381638631854
Generalni sekretar Saveza  Agbaba Djordje  telefon:+381613040200

Upravni odbor:

 Predsednik UO  Kojić Mihajlo  telefon:+38163506187
 Podpredsednik UO  Farkaš Edit  telefon:+381638631854 
 Član UO  Djerdj Anita  telefon:+381
 Član UO   Lazar Filipović  telefon:+381
 Član UO   Vasić Saša  telefon:+381
 Član UO   Ervin Beharović  telefon:+381
 Član UO  Jasmin Gračanin  telefon:+381

Stručni savet:

 Sportski direktor

 Predsednik

 Farkaš Tamaš  telefon:+381
 Glavni trener  Šimon Robert  telefon: +381
 Član  Agbaba Djordje  telefon:+381
 Član  Ječanski Jovan  telefon:+381
 Član  Kormoš Rudolf  telefon:+381
 Član  Beharović Enis   telefon:+381
 Član  Jakšić Milorad  telefon:+381 
 Član  Gračanin Irfan  telefon:+381

Nadzorni odbor:

 Predsednik  Vasić Gina   telefon:+381
 Član  Jablan Aniko  telefon:+381
 Član   Dr.Varga Livia  telefon:+381

Disciplinska komisija:

 Predsednik  Stefanović Srdjan  telefon:+381
 Član  Nikolić Dušan  telefon:+381
 Član   Bogišić Bojan  telefon:+381

Članovi

 

Klubovi

     

 

     

     

     

          

   

 

       

 

     

            

 

   

 

SAVEZ ZA PLIVANJE NA OTVORENIM VODAMA SRBIJE

 Izrada - održavanje sajtova i Internet marketing

2024-06-16 01:47:03